Dünya Helal Zirvesinde, İslamî Finans konuşuldu

5 inci Dünya Helal Zirvesi’nde; Dünya’nın farklı ülkelerinden katılımcılar “İslam Ekonomisi: Yeni Trendler ve İslami Finans” oturumunda tebliğlerini sundular. Tekaful konusunun da ele alındığı 3 üncü oturumda Katsider’in (Katılım Sigortacılığı Derneği) Genel Sekreteri Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ teavün/muavenet/yardımlaşma ekseninde zekat ve faiz hususları üzerine bir konuşma yaparken, Sebahattin Zaim Üniversitesi’nden Dr. Mohamed Cherıf EL AMRI tekafülün mevcut durumu konusunda bir tebliği oldu. Aynı oturumda blockchain gibi yeni teknolojilerin İslami finansa etkisi de ele alındı.
Detaylı bilgilere bu sayfadan erişebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*