İSEFAM Çalıştayları Devam Ediyor

İSEFAM ÇALIŞTAYLARI 14: İSLAM İKTİSADI ÇERÇEVESİNDE COVID-19 SALGIN SÜRECİ VE SONRASI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Sakarya Üniversitesi İSEFAM’ın düzenlemiş olduğu Çalıştaylarda; İslam Ekonomisi ve Finansı alanını ilgilendiren güncel sorunların masaya yatırıldığı, alanında uzman akademisyen, sektör temsilcileri ve kamu otoritelerinden temsilcilerin bir araya geldiği bir platform oluşturulmaktadır. İSEFAM Çalıştaylarının 14.sü “İSLAM İKTİSADI ÇERÇEVESİNDE COVID-19 SALGIN SÜRECİ VE SONRASI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI” başlığı altında gerçekleştirilecektir.

2019 yılında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüsünün dünya çapına yayılması ve salgın halini alması başta insan sağlığı olmak üzere iktisadi ve sosyal olarak tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Başta hanehalkları olmak üzere, özel sektör kurumları ve kamu sektörü gibi tüm ekonomik birimler salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla çeşitli önlemler almış olsa da, salgın süreci devam etmektedir.

İslam ekonomisinin sahip olduğu ve önemini vurguladığı değerler üzerinden salgın dönemlerinde insanlığa sunacağı çözüm önerilerine tüm dünyanın ihtiyacı olduğu aşikardır.

Bu çerçevede hem tarihsel tecrübeleri hem günümüz ihtiyaç ve çözümlerinin bir envanterini oluşturmak amacıyla İSEFAM, bu 14. Çalıştayın konusunu bu alanda yaşanan ve yaşanmakta olan gelişmelere hasretmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*