Sigorta hakkında Prof. Dr. Hamdi Döndüren’e ait görüş

“…Ancak bu şekilde yardımlaşma sigortaları gerçekleşinceye veya Devletin organizesi ile ticaret amacı dışında genel bir sigorta sistemi oluşuncaya kadar, zaruret olan durumlarda sigorta mübah hale gelir. Bu takdirde de kendi iç bünyesinde anaparasını işletmede İslâmî usullere uyan sigorta tercih edilmelidir.”