Tekâfülün Tarihçesi

İslam dini insanların sosyal ve ekonomik hayatlarını düzenleyen pek çok kurallar içermektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık %25’ini oluşturan Müslümanlar kendi inançlarına uygun ekonomik hizmetleri almak, dinin hükümlerine uygun hareket edebilmek için özellikle son 50 yıldır yoğun bir çaba göstermektedirler. İlk olarak 1970’lerde yeni yeni filizlenmeye başlayan İslami finans sistemi fikri 80’lerde şekillenmiş, günümüzde gayrimüslim ülkeler de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet veren güçlü bir sistem oluşmuştur.

Tekâfül sistemi ile ilgili modern ilk düşünceler 6-8 Mayıs 1981 yılında Batı Almanya Baden’de yapılan “İslâm Bankaları ve Ekonomik İşbirliği Stratejileri Uluslararası Sempozyumu’nda (Islamic Banks and Strategies of Economic Corperation) ele alınmıştır. Bu sempozyumun amacı tüm dünyada yeni olan faizsiz bankacılık sistemi hakkında ortak bir akıl oluşturmak ve ülkeler arası uygulama farklılıklarını en aza indirmektir. Bu sempozyumda faizsiz çalışan banka, faizsiz çalışan yatırım şirketi ve faizsiz çalışan sigorta şirketi üçlüsünün bir arada hizmet vermesi ve bütün bu kuruluşların kâr ve zarara katılma sistemiyle çalışmasının sistemin gelişmesi açısından önemli olacağına karar verilmiştir.

1985 Yılında İslam Hukuku Akademisi’nin Konseyi (Majma Al-Fiqh Al-Islami) Tekâfül Sistemi’nin işbirliği, risk paylaşımı ve karşılıklı yardımlaşmadan dolayı İslam hukukuna uygunluğunu onayladı. Suudi Arabistan merkezli saygın bir kurum olan bu akademinin vermiş olduğu uygunluk pek çok ülke tarafından Tekâfül sisteminin uygulanması noktasında önemli bir referans olmuştur.

İlk Tekâfül Sigorta şirketleri 1979’da Sudan’da The İslamic Insurance Co. ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde The İslamic Arab Insurance Co. olarak kurulmuştur. Daha sonra başta Malezya ve Suudi Arabistan olmak üzere günümüzde Müslüman olan/olmayan pek çok ülkede çeşitli sigorta şirketleri kurulmuş durumdadır. Bu sigorta şirketleri her ne kadar öncelikli olarak Müslüman nüfusun sigorta taleplerini karşılamak amacıyla kurulsa da Müslüman olmayan kişiler tarafından da tercih edilmektedirler. Örneğin nüfusunun %10’u bile Müslüman olmayan Sri Lanka’da Tekâfül poliçelerinin %15’i Gayrimüslimler tarafından satın alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*