Ülkemizde Tekâfül (İslami Sigorta)

Ülkemiz, bulunduğu jeopolitik konum itibariyle komşu ülkelerden her alanda etkilenmiştir. Buna rağmen Türkiye’de Tekâfül Sistemi geç oluşmuştur.

Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu D-8 ülkelerinin (Gelişmekte olan 8 Ülke) 1-2 Mart 1999’da Daka’da (Bangladeş) yapılan toplantının sonuç bildirgesinin 29. maddesinde belirtildiği gibi Tekâfül Sigorta sisteminin üye ülkeler arasında geliştirilmesi için Malezya başkanlığında bir çalışma yapılması istenmiştir. Ülkemizde ilk defa 2009 yılında tekâful sigorta sistemi ele alınmış ve Kuveyt menşeili Kuwait Finance House (KFH) Grubu bu konuda girişimlerde bulunarak, şu an tek tekâfül sigortacılığı örneği olarak ülkemizde Neova Sigorta A.Ş. adı altında faaliyette bulunmaya başlamıştır. Arzu edilen bu tip girişimlerin artmasıdır.

Türkiye’de Yasal Durum

Tekâfül Sigorta sistemini kurulması için, teorik olarak belirli bir sermaye gerekli değildir. Ancak 5684 Sayılı Sigortacılık Yasasına istinaden tekâfül sigortacılığının yapılabilmesi şirketler ya anonim şirket yada kooperatif şeklinde örgütlenebilmektedir. Bu da dolayısı ile minimum sermayeyi yasal olarak zorunlu kılmaktadır.

Tekâfül sisteminde kâr iadesinin yapılabilmesi için ihtiyaç olan hesap kodunun, Ağustos 2007 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bir Yönetmelik ile uygun muhasebe hesap planı oluşturulmuştur.

Tekâfül için önemli ön şartlardan birisi de faizle iştigal etmemek ve primlerin faizde değerlendirilmemesidir. Ancak mülga 7397 Sayılı Sigorta Murakabe Kanunu’nda Hazine Müsteşarlığı nezdinde şirketlerin bankalarda teminat tesislerini zorunlu kılınmıştı. Bu da ister istemez sigorta şirketleri için faiz geliri demekti.  Özel finans kurumlarının, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile “Katılım Bankaları” hüviyetini almaları da bu engeli ortadan kaldırmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*