Mudarebe Modeli

Özellikle Malezya, Endonezya gibi uzak doğu ülkelerinde benimsenen bir modeldir.

Genellikle kendi sermayesiyle kurulan Tekâfül (İslâmî Sigorta) şirketi sigorta poliçesi kesmeye başladıkça iştirakçilerden topladığı teberruları (prim) havuzda biriktirmeye başlar. Poliçe kesim aşamasında, dönem sonunda havuzda herhangi bir artı değer kalması halinde bu değerin hangi oranda paylaşılacağı hususunun belli olması gerekmektedir. Mesela %50 şirkete %50 poliçe sahiplerine veya  %70şirkete  %30 poliçe sahiplerine gibi bir bildirimin katılımcıya tebliğ edilmesi şarttır.

Mudarebe modelinde şirket toplanan primlerin işletilmesinden ve idaresinden sorumlu bir müteşebbis gibi hareket etmektedir. İşletilen havuza ait meblağdan elde edilen kazanç da şirket ve havuz arasında önceden belirlenmiş bir oran dahilinde paylaştırılır. Bazı Tekâfül (İslâmî Sigorta) şirketleri uygulamalarında “performans ücreti” adı altında bir üçüncü gelir kapısı da var olmakla birlikte bu gelirin caiz olup olmadığı hususu tartışmalıdır. Dönem içerisinde oluşan direkt ve dolaylı hasar giderleri ile retekâfül/reasürans giderleri katılımcı havuzundan karşılanmakta, diğer giderler ise şirketin kendi sermayesi tarafından üstlenilmektedir. Yine bu hususta da bazı şirketler diğer masraflarını da (kira, maaş vs) katılımcı havuzundan karşılamakta olup bu uygulama da tartışmalıdır.

Mudarebe modelinin özet bir anlatımı aşağıdaki şekilde görülebilir;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*