Vekâlet Modeli

Bu model daha ziyade Arap ülkelerinde uygulanmaktadır. Bu modelin temel ilkesi şirketin poliçe sahibinin vekili gibi hareket etmesidir. Şirketin rolü havuza ait tüm işlemleri önceden belirlenmiş bir ücret mukabilinde yerine getirmektir. Şayet bu işlemlerden şirket pay almıyorsa bu sistem “Ücretsiz Vekalet” adı verilir.

Aslında Hibrit (Mudarebe ve Vekâlet modellerinin karışımı) olarak isimlendirilen bu modelde şirketin alacağı ücret akit yapılırken belirlenir. Bütün giderler/masraflar bu ücretten karşılanır ve bu ücretin yetmediği durumlarda şirket sahipleri bu eksiği kendileri karşılar. Giderlerin alınan ücretten düşülmesi ve Mudarebe usulüyle gerçekleştirilen yatırım gelirlerinden şirketin payının eklenmesi sonucu şirketin kazancı ortaya çıkar. Havuzda kalan miktar ise poliçe sahiplerine dağıtılır, şirket herhangi bir pay alamaz. Ayrıca saf Vekâlet modelinde yatırım gelirlerinden de şirket herhangi bir pay alamaz.

Önceden belirlenmesi gereken vekâlet ücreti dünya uygulamalarına bakıldığında en fazla %30-35 seviyelerinde olup bu tutar şirket hesabına aktarılmaktadır. Geri kalan meblağ ise tekâful havuzuna konur ve bu havuzdan hasar, reasürans vb teknik giderler karşılanır. Bu harcamalardan sonra bakiye kalması halinde tümü poliçe sahiplerine nakledilir. Bazı durumlarda bu bakiyeden gerekli karşılıklar da ayrıldıktan sonra dağıtım yapılmaktadır. Şirket tüm diğer giderlerden sorumlu olup, bu giderlerin ardından kalan tutar ve Mudarip olarak kendi sermayesini ve tekâful havuzunu işletmesinden dolayı (bu yatırım işlemleri mudarebe esasına göre yürütülür) kazandığı tutarın (kendi oranına göre) toplamı şirketin kârı olmaktadır. Bazı şirketlerde “performans ücreti” adı altında bir gelir kalemi de bulunmakla beraber bu gelir dini açıdan tartışmalıdır.

Son yıllarda kurulan Tekâfül şirketlerinin tamamına yakını bu modeli tercih etmekte, dini açıdan da bu modelin daha sıhhatli olduğu alimler tarafından ifade edilmektedir. Ayrıca önceden beri Mudarebe modelini benimsemiş bazı şirketler de bu modele geçiş yapmaktadır.

Modelin özet bir şekli aşağıdadır;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*