Dünyada Tekâfül (İslami Sigorta)

Tekâfül (İslâmî Sigorta) sistemi etkinliğini tüm dünyada son yıllarda hızla artırmaktadır. Tabloda dünyadaki katkı paylarındaki değişim yıllar itibariyle gösterilmiştir. 2010 Yılı itibariyle 8,9 Milyar Amerikan Dolarına ulaşan toplam katkı paylarının hızlı artış eğilimi de dikkat çekmektedir.

Tekâfül (İslâmî Sigorta) sistemi, Müslüman nüfusunun yoğun yaşadığı başta Arap bölgeleri olmak üzere Malezya ve Endonezya gibi Uzak Doğu ülkeleri ve birçok Avrupa ülkesiyle Amerika’da uygulanmaktadır.

Fikri çalışmaları daha öncelere dayansa da profesyonel manada Tekâfül (İslâmî Sigorta) uygulamaları 1979 yılında Sudan’da başlamıştır. İlk kurulan Tekâfül sigorta şirketleri ve kuruldukları ülkeler:

Islamic Insurance Co.Ltd. Sudan 1979
Islamic Insurance Co.Ltd. Suudi Arabistan 1979
Dar Al Maal Islami,Cenevre İsviçre 1983
Takaful Islam Luxembourg Belçika 1983
Takaful Islam Bahmas Bahamalar 1983
Syarikat Takaful Malaysia Sdn Bhd Malezya 1984
Takaful TAIBSdn Bhd Brunei Sultanlığı 1993
Takaful IBB Bhd Brunei Sultanlığı 1993
MNI Takaful Malezya 1993
PT Syarikat Takaful Indonesia Endonezya 1994
PT Asuransi Takaful Keluarga Endonezya 1995
Syarikat Takaful Singapura Pte Ltd. Singapur 1995
PT Asuransi Takaful Umum Endonezya 1996

Şu an dünyada 33 ülkede 200’ün üzerinde tekâful (İslâmî Sigorta) şirketi olduğu belirtilmektedir. Tekâfül Sigorta Sistemi’nin son yıllarda bu denli hızlı gelişmesinin temel nedenleri olarak; Dini inanışlara sahip kişilerin klasik sigortaları tercih etmemesi ve İslami Finans kurumlarının finansal varlıkları yönetmede, yatırımlardaki başarısı ile büyüme göstermesi sayılabilir.

Tüm dünyada klasik sigortalarda olduğu gibi Tekâfül sigorta sisteminin gelişmesinde İslami Bankaların sigorta uygulamaları büyük önem göstermektedir. Sigorta şirketlerinin en önemli dağıtım kanallarından biri olan bankalar aracılığıyla sigorta poliçelerinin yaygınlaşması ve sigorta şirketinin pazar payını geliştirmesi çok karşılaşılan bir durumdur.

Benzer şekilde Banka Tekâfül uygulaması da Tekâfül Sigorta sisteminin yaygınlaşması açısından büyük önem göstermektedir. Bireyler finansman ihtiyaçlarını karşıladıkları bankanın yönlendirmesi ile çoğu zaman özel bir sigorta şirketi aramamakta, Şubenin yönlendirdiği (veya ilişkide olduğu) sigorta şirketince poliçesi düzenlenmektedir.

Banka Tekâfül Sisteminin uygulanması aynı zamanda klasik sigortalara sağlanan fon ve kârların Katılım Bankalarına kalmasına imkân tanıyacak hem rekabet güçlerini artırıcı bir fon sağlama yöntemi hem de Kâr Payı Dışı Gelirleri (KPDG) artıcı bir rol üstlenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*