Kitaplık

Bu yazıda Tekafül alanında hazırlanmış önde gelen çalışmalar listelenmiştir. Katılım Sigortacılığı alanında yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaları derleyerek hazırladığımız bu çalışma, bu alanda ilerlemek isteyenler için ilk ve kapsamlı bir kaynak niteliğindedir. (Hazırlayan: Editör)

KaynakİsimYazar/KaynakAçıklamaYayın Yeri
Ortak Kitap ÇalışmasıYaşayan ve Gelişen Katılım BankacılığıProf. Dr. Hasan Hacak
Dr. Yunus Emre Gürbüz
32 akademisyen ve uygulamacıdan oluşan yazar kadrosuyla hazırlanan kitap toplamda 14 bölümden oluşmaktadır. 11. bölümde ise ”İslami Finansta Sigorta ve Katılım Sigortası (Tekafül)” konusu ele alınmaktadır.TKBB
Ortak Kitap Çalışmasıİslam ve FinansDr. Yunus Emre GürbüzTekâfül: İslami Sigorta bölümü. Tekâfülün temelleri ve İslamî açıdan değerlendirilmesi ele alınmıştır.İsar Yayınları
Ortak Kitap Çalışmasıİslam Ekonomisi ve FinansıDr. Yunus Emre Gürbüzİslam Ekonomisi ve Finansı isimli bu eserde, ''İslam ekonomisi ve sosyal güvenlik'', ''İslam ekonomisi ve sigortacılık'' gibi konvansiyonel bankacılık hizmetlerinde sıklıkla karşılaştığımız konuların İslami finans perspektifinde analizleri yapılmıştır.Umuttepe Yayınları
Ortak Kitap ÇalışmasıGüncel Dini MeselelerYunus Emre GürbüzDiyanet İşleri Başkanlığı himayelerinde düzenlenen istişare toplantısında İslami sigortacılık mütalaa edilmiştir. Kalkan Matbaacılık,TC Diyanet İşleri Başkanlığı
Ortak Kitap ÇalışmasıTekâful Teorisi ve UygulamasıYunus Emre Gürbüz“ Tekafül ( İslami sigortacılık ) Çalıştay“ nın bir ürünü olan bu kitapta , ilk olarak ; dünyadaki modern tekafül uygulamarına değinilmiş ve fıkhi açıdan tekafül sistemi değerlendirmeye alınmıştır. Sakarya Üniversitesi Yayınları
MakaleYükselen Trend Katılım SigortacılığıYunus Emre GürbüzTekâful Sigorta Sistemi anlatılmıştır.Katılım Finans Dergisi (56-59),TKBB
Kitapİslam Düşüncesinde Ekonomi, Banka ve SigortaProf. Dr. M. Ahmet Zerka/ Abdülaziz En-Neccar Çeviri: Hayreddin KaramanTek eser halinde sunduğumuz iki kitaptan birisi bir *özgün model* denemesidir. Prof. Neccâr, Mısır’ın bir bölgesinde deneme amacıyla faizsiz bankalar kurmuş, aldığı sonuçları değerlendirmiş, bunların aynı zamanda bir kalkınma stratejisi olabileceği kanaatine varmış ve bu denemeyi bize beş konferansta anlatmıştır. İkinci kitap ise sigortanın İslâmîliği konusunda değerli bir inceleme ve tartışmayı ihtivâ etmektedir İz Yayıncılık
KitapFaizsiz Finans StandartlarıAAOIFI(Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetleme Kurumu)TKBB’nin öncülüğünde gerçekleşen proje ile AAOIFI’nin 2015 tarihli 58 Standartını içeren Faizsiz Finans Standartları adlı kitabın tercüme edilerek İslami finans alanında uzman -konuya ilgi duyan- üniversite, sektör paydaşları ile ilgili tüm taraflara kaynak olarak kazandırılmıştır.TKBB Yayınları
Kitapİslam İktisadında Ahlak ve AdaletMuhammad Umer Chapra Çeviri: Prof.Dr. Mehmet SaraçKitap, bir ‘Giriş’ kısmı ile birlikte, çoğu uluslararası muteber dergilerde yayınlanmış olan sekiz makaleden oluşuyor. Bunlardan dördü İslam iktisadı, diğer dört tanesi ise İslamî finans üzerinedir. Bunların bir arada olmasıyla yapacağı etki, muhtemelen her birinin tek başına yapacağı etkiden daha fazla olacaktır. TKBB Yayınları
Ortak Kitap Çalışmasıİslam Ekonomisi,Tanım ve Metodoloji Üzerine TartışmalarOrtak Kitap (Monzer Kahf,Haidar Naqvi, Mehmet Asutay...)Bu elinizdeki derleme kitap İslam ekonomisi konusunda Türkiye’deki bir boşluğu doldurmak üzere hazırlanmıştır. İslam Ekonomisi disiplininin son zamanlarda artan önemi ve gündemde oluşuyla paralel olarak, insanlarda genel bir ilgi ve merak uyanmıştır. Ancak, Türkiye’de bu konuyla ilgili güncel eser bulmak zordur veya bunların sayısı yetersizdir. Bu eksiklik de bizi böylesi bir ‘Giriş’ kitabı hazırlamaya götürdü. Üç kitap olarak tasarlanan bir serinin ilk kitabı olan bu kitapta, İslam ekonomisinin tanımı ve metodolojisinden başlayarak, bütün bileşenlerini ortaya koymak, tanımlamak ve analiz etmek düşüncesi yatmaktadır. MARUF Eğitim Araştırma ve Dayanışma Vakfı İslam Ekonomisi Enstitüsü
Ortak Kitap Çalışmasıİktisadi Kalkınma ve İslam Ortak Kitap (Beşir Atalay, Ahmet Tabakoğlu, İsmet Özel …)Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi'nin üçüncü kitabı olan bu çalışmada, "Kalkınma" konusu, iktisadî, sosyal, tarihî, felsefî ve İslâmî açılardan incelenmiş, sonuçlar üzerinde tartışılmıştır. Ülkemizin kalkınması için çaba sarfedenlerin bu kitaba ilgi göstereceklerine inanıyoruz. Çeşitli konularda plânladığı ilmî çalışma ve araştırmaları sürdürmeye, bunların neticelerini yayınlamaya devam edecektirİlmi Neşriyat
Ortak Kitap Çalışmasıİslam İktisat Düşüncesi: Birikim ve YönelimOrtak Kitap (Mehmet Asutay...)Bu kitapta özetlenen İslam ekonomisine dair genel yaklaşımları şu şekilde tasnif edebiliriz: bilginin/ekonominin İslamileştirilmesi, ekonomiye İslami bir yaklaşım, ahlak temelli bir yaklaşım, ekonomi politik temelli bir yaklaşım ve aksiyomatik yaklaşım. MARUF Eğitim Araştırma ve Dayanışma Vakfı İslam Ekonomisi Enstitüsü
Kitap İslami Finans ve Yeni Finansal SistemTarıq AlrıfaıGelecektek Finansal Krizlerden Korunmak İçin Ahlaki Bir YaklaşımBuzdağı Yayınevi
Kitap Takaful and Mutual InsuranceEditör, Serap O.GönülalRiskleri Yönetmek için Alternatif YaklaşımlarThe World Bank
Kitap Islamic Insurance Editör, Sohail JafferTrendler,Fırsatlar ve Tekafülün Geleceğiwww.euromoneybooks.com
TezDıscrete Time Surplus Process For Takaful İnsurance With Multiple Threshold LevelsArham AchlakTakaful çerçevesinde hesaplama yöntemi geliştirilip yeni bir risk modeli oluşturulması amaçlanmaktadır. ODTÜ, Doç.Dr. A. Sevtap Kestel
TezTekafül Sigorta Sistemi ve Katılım Bankalarında UygulanabilirliğiAbdurrahman ÇALIK Bu çalışmada Katılım Bankaları’nın ürünlerini sürekli geliştirmek için çalıştıkları bir dönemde önemli bir ürün olarak kullanabilecekleri Tekâfül Sigorta sistemi hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Yrd.Doç.Dr.Mehmet AYGÜN
TezTekafül Sigortacığında Ürün Geliştirme Servet YazıcıBu çalışmada öncelikle sigorta kavramı, kavramsal kökleri ve tarihçesi, İslam fıkhi açısından tartışılmış, daha sonra ise sigortacılığın Dünya'da ve Türkiye'deki durumu incelenmiştir.Marmara Üniversitesi, Doç.Dr.Tayyip Sabri Erdil
Makaleİslâm Hukukunda Sigorta ve Fıkıh Bilginlerinin Sigortaya Yaklaşımının Genel Bir Değerlendirmesi Dr. Hasan HacakBu makale, sigortanın mahiyetini ve hükmünü tespit gayesiyle inceleme yapan İslâm hukukçularının problem çözme ve fıkhın klasik teorilerinden istifade etme yöntemlerini değerlendirerek sigorta akdi ve sisteminin fıkhî açıdan analizini yapmayı hedeflemiştir. M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi,2006/1
MakaleKatılım Sigortacılığı ve Türkiye'deki DurumuDoç.Dr. Haşim ÖZÜDOĞRUBu çalışmanın amacı; katılım sigortacılığının genel kavramsal çerçevesini ve Türkiye’deki gelişimini inceleyerek, gelişmesinin önündeki güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri GZFT (Swot) Analizi ile ortaya koymaktır.Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi,2018,53 (1)
MakaleTekafül (İslami) Sigortacılık Sisteminin Dünyadaki Gelişimi Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği
Öğ.Gör. İsmail Yıldırım Bu çalışmada; Tekafül Sigortacılık Sisteminin çalışma prensipleri ve Dünyadaki gelişimi incelenmiştir. Ayrıca bu sistemin Türkiye’ye uygunluğu ve sigortacılık sektörüne olası katkıları tartışılmıştır. ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ
Cilt 6, Sayı 2, 2014
MakaleTürkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm ÖnerileriAr.Gör. Hakan AslanBu çalışmayla tekafül piyasasının gelişmesi ve sistemin yaygınlaştırılabilmesi için çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir. Bu çalışmada getirilen önerilerin, ileride bu alanda yapılacak olan çalışmalar için temel bir yol haritası belirlediği düşünülmektedir. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 2015, Yıl:1, Cilt:1, Sayı:1
RaporGlobal Takaful Insights 2014 Market updateErnst & Young Global LimitedDünya'da Tekafül Pazarı RasyolarıEY
RaporFinance Forward World Takaful Report 2016 Middle East Global AdvisorsFinans Dünyası ve Tekafül RaporuMiddle East Global Advisors
RaporThe Global Takaful İnsurance Market Deloitte Tekafül Pazarı Deloitte
RaporStabılty Report 2017 Islamıc Finance ReportTekafül RaporuIFSB
KitapNational and Global Islamic Financial ArchitectureComcecUlusal ve Global İslami Finans Mimarisi, Problemler ve Olası ÇözümlerCOMCEC Coordination Office
KitapIslamic Financial SystemISRAİslami Finans Prensipleri ve OperasyonlarıInternational Shari'ah Research Academy For Islamic Finance
MakaleConceptual and Operational Differences Bettween General Takaful and Conventional InsuranceMher Mushtaq Hussain , Ahmad Tisman PashaKonvansiyonel Sigorta Sözleşmeleri ve Tekafül Arasındaki Farklar Australian Journal of Business and Management Research
Rapor Takaful Business Models, Opportunities, Obstacles and Practical Recommendations for Islamisation of Insurance System in Pakistan'Abdul Wahab Abdul RahimPakistan'da Sigorta Sisteminin İslamileştirilmesi için Takaful İş Modelleri, Fırsatlar, Engeller ve Pratik Önerilerwww.sidathyder.com
Kitap Reddül Muhtarİbdi AbidinFıkıh dalında müstesna bir yeri olup kaynak kitapların en sonuncusu ve en içeriklisidir. Şamil Yayınları,2012
KitapThe Rolu Op Pure Re-Takaful Operators Versus Conventional Reinsurers Envisioning The Future ''Islamic Insurance : Trends,Opportunities and the Future of Takaful(63-71)Abouzaid Chakibİslami Sigorta: Eğilimler, Fırsatlar ve Takaful'un GeleceğiEuromoney Institutional Investor Plc, London,2007
MakaleSigortacılıkta Tekafül Sisteminin Değerlendirilmesi Nilüfer Dalkılıç, Ada Ayşe AltunTekâful Sigorta Sistemi anlatılmıştır.1.Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi Bildiriler Kitabı(161-168),Ankara
KitapEl-Müntehabetü'l-Fıkhiyyeti'l MuasıraHalil GönençFıkıh KitabıEl-Mektebetü'l Hanefiyye Yayınları,1999,İstanbul
KitapDüraru'l-Hükkam Şerhu Mecelleti'l-AhkamAli HaydarFıkıh Kitabı1912,İstanbul
RaporGlobal Takaful Report 2017MillimanTekafül Raporuwww.milliman.com,July 2017
Kitapİslam'ın Işığında Günün Meseleleri Hayrettin Karamanİslam'ın Işığında Günün Meseleleri İz Yayıncılık,Cilt:II,İstanbul
MakaleAre Takaful Models Converging?Zainal Abidin KassimTekafül Modelleri Hakkında ÇalışmaThe 2nd International Takaful Summit 2008
Kitapİktisat TarihiAhmet Tabakoğluİktisat TarihiDergah Yayınları,İstanbul,1986