“Türkiye’de Katılım Finansın Gelişimi ve Geleceği” Paneli Gerçekleştirildi.

Katılım Finans sektöründe insan kaynağı potansiyelini artırmak ve sektöre nitelikli, uluslararası rekabete açık yeni yetenekler kazandırmak amacıyla hayata geçirilen “Katılım Genç Gelişim” programı birincisi, sertifika ve proje ödül töreni 24.03.2022 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi düzenlendi. Ödül programının akabinde sektör temsilcilerinin katıldığı “Türkiye’de Katılım Finansın Gelişimi ve Geleceği” paneli gerçekleşti.

Panelde, Dr. Tarık Akın’ın moderatörlüğünde, KATSİDER Genel Sekreteri Dr. Yunus Emre Gürbüz, Kenan Sarıoğlu, Esma Karabulut ve Doç. Dr. Cem Korkut’un konuşmacı olarak yer aldılar.

İSEFAM Çalıştayları Devam Ediyor

İSEFAM ÇALIŞTAYLARI 14: İSLAM İKTİSADI ÇERÇEVESİNDE COVID-19 SALGIN SÜRECİ VE SONRASI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Sakarya Üniversitesi İSEFAM’ın düzenlemiş olduğu Çalıştaylarda; İslam Ekonomisi ve Finansı alanını ilgilendiren güncel sorunların masaya yatırıldığı, alanında uzman akademisyen, sektör temsilcileri ve kamu otoritelerinden temsilcilerin bir araya geldiği bir platform oluşturulmaktadır. İSEFAM Çalıştaylarının 14.sü “İSLAM İKTİSADI ÇERÇEVESİNDE COVID-19 SALGIN SÜRECİ VE SONRASI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI” başlığı altında gerçekleştirilecektir.

2019 yılında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüsünün dünya çapına yayılması ve salgın halini alması başta insan sağlığı olmak üzere iktisadi ve sosyal olarak tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Başta hanehalkları olmak üzere, özel sektör kurumları ve kamu sektörü gibi tüm ekonomik birimler salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla çeşitli önlemler almış olsa da, salgın süreci devam etmektedir.

İslam ekonomisinin sahip olduğu ve önemini vurguladığı değerler üzerinden salgın dönemlerinde insanlığa sunacağı çözüm önerilerine tüm dünyanın ihtiyacı olduğu aşikardır.

Bu çerçevede hem tarihsel tecrübeleri hem günümüz ihtiyaç ve çözümlerinin bir envanterini oluşturmak amacıyla İSEFAM, bu 14. Çalıştayın konusunu bu alanda yaşanan ve yaşanmakta olan gelişmelere hasretmiştir.

Faizsiz Bankacılık Uygulamaları Azerbaycan Sertifikasyon Eğitimi düzenlendi!

Ülkemizin katılım bankacılığı alanındaki tecrübelerini paylaşmak üzere, Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında “Faizsiz Bankacılık Uygulamaları Azerbaycan Sertifikasyon Eğitimi” düzenlenmiştir. Katılımcıların tamamı Azerbaycan İRÖİB temsilcilerinden oluşan sertifikasyon eğitimi 6 günde (toplam 22 saat) 11 Modül halinde gerçekleştirilmiştir. 11 inci modülde ise İslami Sigorta/Tekafül konusu Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ tarafından ele alınmıştır. Düzenleyici otoriteleri tebrik ederiz.

Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Yüksek Lisans Programı Başvuruları Başladı

İslam Ekonomisi ve Finansı, ciddi olarak akademik seviyede de karşılık bulmaya başladı. Bunlardan bir örneği de Marmara Üniversite’sinde açılan İslam Ekonomisi ve Finansı Yüksek Lisans Programı. Detayları aşağıda görebilirsiniz.

Kuveyt Türk, Neova Sigorta’nın hisselerinin tamamını devraldı

Kuveyt Türk, yüzde 7’lik hisseyle ortağı olduğu Türkiye’nin ilk faizsiz sigortacılık (tekâfül) şirketi olan Neova Sigorta’nın yüzde 93’lük hissesini de devralarak şirketin yeni sahibi oldu. Sigortacılık sektörünün önemli bir oyuncusu olan Neova Sigorta, Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak büyümeye devam edecek.

Türkiye’de Faizsiz sigortacılık (tekâfül) esaslarına göre kurulan ilk şirket olan Neova Sigorta’nın ortaklık yapısı değişti. Neova Sigorta’da yüzde 7 hissesi bulunan Kuveyt Türk, ortaklarla varılan anlaşma sonucunda hisse devir sözleşmesi imzalayarak Neova Sigorta’nın yüzde 93’lük hissesini de devraldı. Faizsiz sigortacılık (tekâfül) sektöründe lider ve öncü konumda olan Neova Sigorta’nın hisselerinin tamamı yapılan anlaşmayla Kuveyt Türk’e geçmiş oldu. İlgili kamu kurumları nezdindeki izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından 5 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla pay devir işlemleri gerçekleşti.

14 bölge ve 2 bin 300 acente
Faizsiz sigortacılık (tekâfül) esaslarına göre 2009 yılında hayat dışı sigortacılık alanında kurulan Neova Sigorta, müşterilerine trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK, ferdi kaza, seyahat gibi sigorta ürünleri sunuyor. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, hayat dışı sigorta sektöründe yüzde 2,83 piyasa payıyla 11. sırada, faizsiz sigortacılık (tekâfül) sektöründe ise yüzde 50,72 piyasa payıyla ilk sırada yer alıyor. Neova Sigorta, 14 bölge müdürlüğü, 2 bin 300 acentesi ve 250’yi aşan çalışanıyla hayat dışı faizsiz sigortacılık alanında 11 yıldır lider ve öncü konumda bulunuyor. Neova Sigorta, müşterilerine yönelik yeni ürün ve hizmetleriyle hayat dışı faizsiz sigortacılık (tekâfül) sektöründeki öncü pozisyonunu sürdürmeye ve böylelikle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya artan bir hızla devam etmeyi hedefliyor.

Faizsiz Sigortacılık (Tekâfül) nedir?
Türkiye’de faizsiz sigorta ismiyle anılan tekâfül, yardımlaşma usulüyle yapılan karşılıklı sigortadır. Faizsiz sigortacılık, değişik fertlerin birleşerek, içlerinden zarara maruz kalan katılımcıların zararının tazmin edilmesi üzerine yaptıkları bir yardımlaşmadır. Bu sistemde toplanan paralar yardımlaşma sandığı ya da risk fonu olarak adlandırılan prim havuzunda birikir ve katılımcılardan (poliçe sahipleri) hasara uğrayanların zararları bu havuzdan tazmin edilir. Mevzuat bakımından Tekâfül, katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda bulundukları, söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan sigorta türünü ifade etmektedir.

Kaynak: www.kuveytturk.com.tr