Sigorta hakkında Mehmet Talu’ya ait görüş

Sonuç olarak içeriğinde aldatma, cehalet ve belirsizlik gibi İslami hükümlere ters düşen unsurlar ihtiva etmesi nedeniyle ticari sigortalar caiz görülmemiştir. Bireysel emeklilik, hayat sigortası ve kasko buna örnek verilebilir.

Sigorta hakkında Prof. Dr. Hayreddin Karaman’a ait görüş

Bu sebeple -yani İslam’a uygun olan sigorta kurumu bulunmadığı için- ve müslümanların da araba, ev, dükkan, mal, sağlık gibi değerlerini hasar ve zarara karşı yardımlaşarak korumaya (zarar gördüğünde yerine koymaya, yaptırmaya, tedavi, ettirmeye…) ihtiyaçlar olduğu için, mevcut sigorta şirketlerine bunları sigorta ettirmeleri -fıkıhta zaruret sayılan bu ihtiyaç sebebiyle- caizdir.

Guiding Principles On Governance For Takaful (Islamic Insurance) Undertakings

Finansal hizmetler sektörünün sağlamlığını ve istikrarını destekleyen ve geliştiren uluslararası bir standart belirleme müessesesi olan İslami Finansal Hizmetler Kurulu (The Islamic Financial Services) tarafından yayımlanan Takaful Governance Standards (Tekâfül Şirketlerinin İdaresi Hakkında Rehber İlkeler) dosyasına başlığa tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

An Analysis of Islamic Takaful Insurance – A Cooperative Insurance Mechanism

ABD Kuzey Karolayna Üniversitesi Ekonomi ve Finans Okulu’nda görev yapan Prof Dr. Ramin Cooper Maysami ve ABD St John Üniversitesi Sigorta ve Aktüeryal Bilimler bölümünde görev yapan Prof. Dr. W. Jean Kwon tarafından kaleme alınan makaleyi İngilizce olarak başlığa tıklayarak okuyabilirsiniz.

 

İslâm’da Sigorta ve Fâiz Hakkında Bir Risâle

Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi Ahkâm-ı Fıkhiyye Eski Müderrisi Prof. Dr. Ârif Cüveycâtî tarafından yazılan ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ekrem Buğra Ekinci’nin tercüme ettiği “İslâm’da Sigorta ve Fâiz Hakkında Bir Risâle” isimli makaleyi başlığa tıklayarak okuyabilirsiniz.