“İslami Sigorta Dünyada Umulmadık Bir Çıkışta”

Star Gazetesi yazarı iktisatçı Cemil Ertem, İslam dininde yasaklanan Riba’nın şu an tüm dünyada sıkıntıların sebebi olduğunu belirterek bu sebepten dolayı İslami finans sisteminin umulmadık bir yükselişte olduğunu kaydetti. Ertem’in yazısının ilgili bölümünü istifadelerinize sunuyoruz.

İşte Cumhurbaşkanlığı seçim süreci bize şu soruyu sordurtacak: Faize, ranta ve emek istismarına dayalı bu model devam mı etmelidir; yoksa Türkiye, şu an geldiği ekonomi gücüyle, bu modeli bırakıp yeni bir üretim ve beşeri sermaye odaklı modele mi geçmelidir? Bu soruyu cevaplamadan önce, şunu da önemle belirtmek gerekir; faiz, rant ve emek istismarına dayalı bu iktisadi döngü yalnız biz de değil artık tüm dünyada sorgulanıyor.

Bu iktisadi döngü, tamamiyle bir Riba sistemidir. Riba üç temel ayağa oturur; rantı doğuran karşılıksız malların mübadelesi ve kamu mallarının -araziler, ormanlar,madenler ve diğer kamusal zenginlikler- yağması, yüksek faizi doğuran tekelleşme ve banka-sanayi tekellerinin, sermayeyi tek elde toplaması ve emek istismarını doğuran acımasız insan sömürüsü… Bu, ‘ecir’ düzenidir, yani hakkı verilmeyen ücret düzeni… Ve olduğu gibi Riba’dır ve İslam’da yasak olan -güncel- Riba budur…

Şu sıralar daha adil ve geliri eşit dağıtacak olan, ancak devleti bürokratik bir mekanizma olarak devre dışı da bırakacak, Osmanlı Vakıf Sistemi ABD’de tartışılıyor. İslami fonlar ve İslami sigorta, banka sistemi dünyada umulmadık bir çıkışta…

Kaynak

İktisatçı Yazar Cemil Ertem’den Can Alıcı Sorular

Star Gazetesi yazarı Cemil Ertem 8 Aralık günü yayımlanan yazısında Türkiye’de tekâfül sisteminin neden gerekli teveccühü görmediğini sorarak aşağıdaki satırlara yer verdi;

Bir iktisatçının samimi soruları…

Peki şimdi soruyorum, Türkiye’de Said Nursi’den sonra İslam’ın kapitalizm sonrası bir ekonomik sistem vaz ettiğini kim samimi olarak söyledi. Geleneksel sigorta şirketlerinin baştan aşağı riba olduğunu bilmiyor musunuz? Neden, en azından batı kadar tekâfüle yatırım yapmıyorsunuz… Neden, işletmeleriniz İslam ekonomisini adaları olarak değil de, riba sisteminin -kapitalizmin- tekelleri olarak büyüyor?”

Kaynak