Katılım Sigortacılığı ile ilgili kaynaklar

Katılım Sigortacılığı ile alakalı yapılmış çalışmaları derlenmesi ile oluşan listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KaynakİsimYazar/KaynakAçıklamaYayın YeriYıl
Ortak Kitap Çalışmasıİslam ve FinansDr. Yunus Emre GürbüzTekâfül: İslami Sigorta bölümü. Tekâfülün temelleri ve İslamî açıdan değerlendirilmesi ele alınmıştır.İsar Yayınları2022
Ortak Kitap Çalışmasıİslam Ekonomisi ve FinansıDr. Yunus Emre Gürbüzİslam Ekonomisi ve Finansı isimli bu eserde, ”İslam ekonomisi ve sosyal güvenlik”, ”İslam ekonomisi ve sigortacılık” gibi konvansiyonel bankacılık hizmetlerinde sıklıkla karşılaştığımız konuların İslami finans perspektifinde analizleri yapılmıştır.Umuttepe Yayınları2017
Ortak Kitap ÇalışmasıGüncel Dini MeselelerYunus Emre GürbüzDiyanet İşleri Başkanlığı himayelerinde düzenlenen istişare toplantısında İslami sigortacılık mütalaa edilmiştir.Kalkan Matbaacılık, TC Diyanet İşleri Başkanlığı2013
Ortak Kitap ÇalışmasıTekâful Teorisi ve UygulamasıYunus Emre Gürbüz“ Tekafül ( İslami sigortacılık ) Çalıştayı“ nın bir ürünü olan bu kitapta, ilk olarak; dünyadaki modern tekafül uygulamarına değinilmiş ve fıkhi açıdan tekafül sistemi değerlendirmeye alınmıştır.Sakarya Üniversitesi Yayınları2017
MakaleYükselen Trend Katılım SigortacılığıYunus Emre GürbüzTekâful Sigorta Sistemi anlatılmıştır.Katılım Finans Dergisi (56-59), TKBB2017
Kitapİslam Düşüncesinde Ekonomi, Banka ve SigortaProf. Dr. M. Ahmet Zerka/ Abdülaziz En-Neccar Çeviri: Hayreddin KaramanTek eser halinde sunduğumuz iki kitaptan birisi bir *özgün model* denemesidir. Prof. Neccâr, Mısır’ın bir bölgesinde deneme amacıyla faizsiz bankalar kurmuş, aldığı sonuçları değerlendirmiş, bunların aynı zamanda bir kalkınma stratejisi olabileceği kanaatine varmış ve bu denemeyi bize beş konferansta anlatmıştır. İkinci kitap ise sigortanın İslâmîliği konusunda değerli bir inceleme ve tartışmayı ihtivâ etmektedir.İz Yayıncılık2017
KitapFaizsiz Finans StandartlarıAAOIFI(Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetleme Kurumu)TKBB’nin öncülüğünde gerçekleşen proje ile AAOIFI’nin 2015 tarihli 58 Standartını içeren Faizsiz Finans Standartları adlı kitabın tercüme edilerek İslami finans alanında uzman -konuya ilgi duyan- üniversite, sektör paydaşları ile ilgili tüm taraflara kaynak olarak kazandırılmıştır.TKBB Yayınları2019
KitapTakaful and Mutual InsuranceEditör, Serap O.GönülalRiskleri Yönetmek için Alternatif YaklaşımlarThe World Bank2012
KitapIslamic InsuranceEditör, Sohail JafferTrendler,Fırsatlar ve Tekafülün Geleceğiwww.euromoneybooks.com2007
TezDıscrete Time Surplus Process For Takaful İnsurance With Multiple Threshold LevelsArham AchlakTakaful çerçevesinde hesaplama yöntemi geliştirilip yeni bir risk modeli oluşturulması amaçlanmaktadır.ODTÜ, Doç.Dr. A. Sevtap Kestel2016
TezTekafül Sigorta Sistemi ve Katılım Bankalarında UygulanabilirliğiAbdurrahman ÇALIKBu çalışmada Katılım Bankaları’nın ürünlerini sürekli geliştirmek için çalıştıkları bir dönemde önemli bir ürün olarak kullanabilecekleri Tekâfül Sigorta sistemi hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı2011
TezTekafül Sigortacığında Ürün GeliştirmeServet YazıcıBu çalışmada öncelikle sigorta kavramı, kavramsal kökleri ve tarihçesi, İslam fıkhi açısından tartışılmış, daha sonra ise sigortacılığın Dünya’da ve Türkiye’deki durumu incelenmiştir.Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Sigortacılık Ana Bilim Dalı2015
Makaleİslâm Hukukunda Sigorta ve Fıkıh Bilginlerinin Sigortaya Yaklaşımının Genel Bir DeğerlendirmesiDr. Hasan HacakBu makale, sigortanın mahiyetini ve hükmünü tespit gayesiyle inceleme yapan İslâm hukukçularının problem çözme ve fıkhın klasik teorilerinden istifade etme yöntemlerini değerlendirerek sigorta akdi ve sisteminin fıkhî açıdan analizini yapmayı hedeflemiştir.M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2006/12006
MakaleKatılım Sigortacılığı ve Türkiye’deki DurumuDoç.Dr. Haşim ÖZÜDOĞRUBu çalışmanın amacı; katılım sigortacılığının genel kavramsal çerçevesini ve Türkiye’deki gelişimini inceleyerek, gelişmesinin önündeki güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri GZFT (Swot) Analizi ile ortaya koymaktır.Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 53 (1) : 1-162018
MakaleTekafül (İslami) Sigortacılık Sisteminin Dünyadaki Gelişimi Ve Türkiye’de UygulanabilirliğiÖğ.Gör. İsmail YıldırımBu çalışmada; Tekafül Sigortacılık Sisteminin çalışma prensipleri ve Dünyadaki gelişimi incelenmiştir. Ayrıca bu sistemin Türkiye’ye uygunluğu ve sigortacılık sektörüne olası katkıları tartışılmıştır.ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ
Cilt 6, Sayı 2
2014
MakaleTürkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm ÖnerileriAr.Gör. Hakan AslanBu çalışmayla tekafül piyasasının gelişmesi ve sistemin yaygınlaştırılabilmesi için çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir. Bu çalışmada getirilen önerilerin, ileride bu alanda yapılacak olan çalışmalar için temel bir yol haritası belirlediği düşünülmektedir.Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, Yıl:1, Cilt:1, Sayı:12015
RaporGlobal Takaful Insights 2014 Market updateErnst & Young Global LimitedDünya’da Tekafül Pazarı RasyolarıEY2014
RaporFinance Forward World Takaful Report 2016Middle East Global AdvisorsFinans Dünyası ve Tekafül RaporuMiddle East Global Advisors2016
RaporThe Global Takaful İnsurance MarketDeloitteTekafül PazarıDeloitte
RaporStabılty Report 2017Islamıc Finance ReportTekafül RaporuIFSB2017
KitapNational and Global Islamic Financial ArchitectureComcecUlusal ve Global İslami Finans Mimarisi, Problemler ve Olası ÇözümlerCOMCEC Coordination Office2016
MakaleConceptual and Operational Differences Bettween General Takaful and Conventional InsuranceMher Mushtaq Hussain, Ahmad Tisman PashaKonvansiyonel Sigorta Sözleşmeleri ve Tekafül Arasındaki FarklarAustralian Journal of Business and Management Research2011
RaporTakaful Business Models, Opportunities, Obstacles and Practical Recommendations for Islamisation of Insurance System in PakistanAbdul Wahab Abdul RahimPakistan’da Sigorta Sisteminin İslamileştirilmesi için Takaful İş Modelleri, Fırsatlar, Engeller ve Pratik Önerilerwww.sidathyder.com
KitapThe Rolu Op Pure Re-Takaful Operators Versus Conventional Reinsurers Envisioning The Future ”Islamic InsuranceAbouzaid Chakibİslami Sigorta: Eğilimler, Fırsatlar ve Takaful’un GeleceğiEuromoney Institutional Investor Plc, London2007
MakaleSigortacılıkta Tekafül Sisteminin DeğerlendirilmesiNilüfer Dalkılıç, Ada Ayşe AltunTekâful Sigorta Sistemi anlatılmıştır.1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi Bildiriler Kitabı (161-168), Ankara2013
RaporGlobal Takaful Report 2017MillimanTekafül Raporuwww.milliman.com, July 20172017
Kitapİslam’ın Işığında Günün MeseleleriHayrettin Karamanİslam’ın Işığında Günün Meseleleriİz Yayıncılık, Cilt:II, İstanbul2018
MakaleAre Takaful Models Converging?Zainal Abidin KassimTekafül Modelleri Hakkında ÇalışmaThe 2nd International Takaful Summit 20082008
TezFactors affecting the development of takaful (Islamic insurance) system in Turkey: A mixed method studyDr. Hakan AslanBu çalışmanın amacı, Türkiye’de tekafül sisteminin gelişimini etkileyen faktörleri incelemek ve ileride daha sağlıklı bir tekafül ekosistemi için faydalı ve uygulanabilir öneriler geliştirmektir. Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı / Muhasebe Finansman Bilim Dalı2021
TezTekafül sigortacılığında Malezya uygulamasıYasin ŞahinTezin amacı, tekâfülde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olan Malezya’nın tekafül tecrübesini ve uygulamasını incelemek ve Türkiye için örnek alınabilecek yönlerini ortaya koymaktır.İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı2020
TezTicari ve katılım (tekafül) sigortacılığında tarafların fıkhi durumunun incelenmesiŞanbaz YıldırımÇalışmada ticari sigortada ve katılım sigortasında tarafların kimlerden oluştuğu ve taraflar arasında nasıl bir akit yapıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır.İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı2020
TezTekâfül sisteminde vekalet ve mudarabe modelleriAbdullah OnurBu tezde tekâfül sistemi vekalet ve mudarabe akitleri çerçevesinde tanıtılmakta, konvansiyonel sigorta ile karşılaştırılmakta ve vekalet ve mudarabe akitlerinin sistemde uygulamasına yer verilmektedir. İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı2016

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir