Tekafül Sigortacılığının farkları nelerdir?

Tekafül sigortacılığı sisteminde temel yaklaşım, toplanan primlerin, faiz getirisi olmayan finansal araçlara yatırılması, bu şekilde faiz geliri yerine kara katılım yoluyla primlerin değerlendirilmesidir.

Hem Tekafül hem de geleneksel sigortacılıkta sigortalılara güvence sunma bakımından, büyük bir fark yoktur. Tekafül sigortacılığını geleneksel sigortacılıktan ayıran temel fark, risk paylaşımının, bir takım dini kurallara uygun olarak yapılması ve fonlar yönetilirken, faizsiz bankacılık esaslarına bağlı kalınmasıdır. Tekafül sigortacılığında, şirket sigortacılık faaliyetleri sonunda bir kar elde etmişse, katılımcılara bu kardan pay vermektedir.

→Geleneksel sigortacılık, ticari kaygı ile hareket eder. Faiz hassasiyeti yoktur. Tekafül sigortacılığında dayanışma esastır. Faize duyarlıdır.

→Geleneksel sigortacılıkta şirketin sahibi, sermayeyi koyan kişi veya kuruluşlardır. Tekafül sigortacılığında şirketin sahibi, katılımcılar olmaktadır.

→Geleneksel sigortacılıkta esas olan riskin sigorta şirketi tarafından satın alınmasıdır. Tekafül sigortacılığında sigorta şirketi ile katılımcılar arasında risk paylaşımı söz konusudur.

→Geleneksel sigortacılıkta kar, tamamen sermayedara aittir. Tekafül sigortacılığında kar, sigorta şirketi ile katılımcılar arasında paylaşılır.

→Geleneksel sigortacılıkta, yatırımlar için herhangi bir kısıt yoktur. Tekafül sigortacılığında yatırımlar, İslami esaslar çerçevesinde yapılmak zorundadır.

→Geleneksel sigortacılıkta sigorta şirketlerine ödenen poliçe primleri, beklenen olası risklere karşılık şirkete aittir. Tekafül sigortacılığında, prim şeklinde yapılan ödemelerin tamamı veya bir kısmı, diğer katılımcıların risklerine karşılık olarak tekafül fonunda tutulur.

→Geleneksel sigortacılıkta sigortalılar, satın aldıkları poliçeye karşılık prim öderler. Tekafül sigortacılığında katılımcılar, teberru veya bağış adı ile ödeme yaparlar.

→Geleneksel sigortacılıkta sigorta şirketleri, mevcut yasal düzenlemelere tabidir. Tekafül sigortacılığında şirketler, bu yasal düzenlemeler yanında dini esaslara uygunluk bakımından, şirket içindeki Danışma Komitesi’ne da tabidir.

→Geleneksel sigortacılıkta yatırımlarda kullanılacak fonlar için İslami kurallara uygunluk söz konusu değildir. Tekafül sigortacılığında şirketin ve katılımcıların fonları İslami açıdan uygun yatırımlarda kullanılır.

Kısaca geleneksel sigortacılık sisteminde, toplanan primlerden hasar ödemeleri yapıldıktan sonra bir kazanç sağlanmışsa, bu kazanç sermayedara aittir ve onlara kar payı olarak ödenir. Ama Tekafül sigortacılığı sisteminde, dayanışma esastır ve tekafül fonunda bir para kalmışsa, bu para şirket ile katılımcılar arasında paylaşılır.

Tekafül sigortacılığı şirketleri bünyesinde, yapılan faaliyetlerin dini kurallara uygun olup olmadığını denetleyen ve yeri geldiğinde görüş veren bir kurul olmak zorundadır. Bu inanıştan hareketle, Tekafül sigortacılığı yapan kuruluşlar, sigara bayilerini, alkol satan yerleri vs. sigortalamazlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir