Türkiye’de Katılım Sigortacılığı Mevzuatı

Türkiye’deki 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nda katılım sigortacılığı sisteminin çalışmasına engel olacak bir hüküm olmadığı görülmektedir.

Bu minvalde katılım sigortacılığı ile ilgili bazı düzenlemeleri de Sigortacılık Kanunu’nda da yerini alması için gerekli hazırlıklar son dönemde İdare’nin gündemini oluşturmaktadır. Nitekim 20 Aralık 2017 tarihinde ise yönetmeliği açıklayan bir de genelge yayımlanmıştır. Yönetmelikte dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise konvansiyonel sigorta şirketlerinin yeni bir tekâfül şirketi kurmadan “pencere” şeklinde tabir edilen bir yapı ile ürün farklılaştırmasına giderek aynı zamanda katılım sigortacılığı yapmasının ancak belirli bir süreye kadar müsaade edilmesidir.

Türkiye’de tekâfül/katılım sigortacılığının sağlıklı bir şekilde büyümesi ve ilerleyebilmesi için bu konuda yatırım yapmak isteyen müteşebbisin bunun için ayrılmış bir sermaye ile yola çıkması gerekmektedir. Nitekim katılım sigortacılığı bir ürünün adı değil bizatihi sistemin kendisidir. Bu minvalde pencere sistemiyle getirilen kısıtlamaların ülkemizde yeni yatırımların tesisi için yerinde bir hamle olduğu düşünülebilir. Bunun dışında ülkemizde katılım sigortacılığının gelişmesi için diğer bir önemli adım da aynı isimle bir sivil toplum kuruluşunun kurulmuş olmasıdır.

İslami sigortacılık konusunda hizmetler sunma, araştırmalar yapma gayreti ile faaliyetlerini sürdüren Katılım Sigortacılığı Derneği aynı zamanda Onuncu Kalkınma Planı ve 64’üncü Hükümet Programı’nda Türkiye’de faizsiz finansın geliştirilmesi ve bu alanda gerekli koordinasyonun sağlanması için 2015 Yılı Aralık ayında Başbakanlık Genelgesi ile kurulan “Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu” üyelerinden biri olmuştur.

Katılım sigortacılığı yönetmeliği Hazine Müsteşarlığı nezdinde hazırlanmış ve 20 Eylül 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 19 Aralık 2020 tarihinde ise 2017’de yürürlüğe giren bu mevzuat mülga edilerek Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından 19.12.2020 tarihli ve 31339 sayılı Resmî Gazete’de ‘’Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik’’ yayımlanmıştır. 19.06.2021 tarihinde uygulanmaya başlanan bu yönetmelikte, katılım sigortacılığına ilişkin danışma komitesinin esasları detaylıca belirlenmiş, şirket bünyesinde katılım uyum birimi kurularak şeri denetim ve uyum faaliyetleri zorunlu hale getirilmiştir.

Katılım sigorta şirketleri tarafından fon ve havuzlara aktarılan primler de katılım finans esasları çerçevesinde yönetilecek olup pencere katılım şirketleri 31.12.2021’de portföylerini devretmesi veya müstakil bir katılım sigorta şirketi kurması zorunlu hale gelmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir