“Türk Katılım Reasürans gibi yeni yapıların hayat bulması…”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Son 3 yıllık dönemde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) faaliyete geçmesi, Özel Riskler Merkezi ve Türk Katılım Reasürans gibi yeni yapıların hayat bulması sektörün yeni boyutlar kazandığını göstermektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Sigorta Birliği’nin sigortacılık sektörünün 100’üncü yılını ve Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) 20’inci yılını kutladığı programa katıldı.

Programda konuşan Yılmaz, sigorta sektörünün işletmelerin yatırımlarını hayata geçirme aşamasına katkı sağladığını belirtti. Yılmaz, “Türkiye sigortacılık sektörü bugün ekonomide biriken fonları, para ve sermaye piyasalarına yönlendirerek ülkemizde finansal piyasaların gelişmesine, ekonominin büyümesine ve istihdamın artmasına destek olmaktadır. Yine ticari hayatın kesintisiz devam etmesine yardımcı olmakta ve işletmelerin planladıkları yatırımları hayata geçirebilmesine imkân vermektedir. Büyük ve güçlü Türkiye yolculuğundaki önemli birçok projemizin arkasında güven unsuru olan sigorta sektörü, ülke milli gelirinin artmasında ve hedeflere ulaşılmasında büyük katkılar sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Türk Katılım Reasürans gibi yeni yapıların hayat bulması sektörün yeni boyutlar kazandığını göstermektedir”

Yılmaz, ‘‘İstikrarlı bir şekilde büyümesini sürdüren ve aktif büyüklüğü 1.2 trilyon lira seviyesini aşan sigortacılık ve özel emeklilik sektörümüzün finansal sistem içindeki ağırlığı her geçen gün artmaya devam etmektedir. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktiflerinin toplam finansal piyasalar içindeki payı, 2023 yılı ilk 9 ay sonunda yüzde 5 seviyelerine ulaşmıştır.

Sigorta sektörümüz, gayri safi yurt içi hasılanın 24 katına tekabül etmektedir. Öte yandan bugün dünyada birçok ülkeye örnek olan, ülkemiz tarım ve hayvancılığının gelişimi için kurduğumuz sigorta havuzu TARSİM’in yanı sıra deprem ve doğal afetler sonrası yaşanan ekonomik kayıpların önüne geçmeyi amaçlayan DASK gibi kuruluşlarımız, ülkemizde sigortacılığın gelişmişlik göstergeleridir. Sigorta sektörü yüksek sorumluluk bilinciyle kötü günde ülkemizin ve vatandaşlarımızın yanında olduğunu tüm kamuoyuna büyük bir başarıyla gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Bunu Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan depremlerde bir kez daha gördük.

Sigorta sektörümüz asrın felaketinde üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Bunların yanı sıra son üç yıllık dönemde sektörün regülatör kurumu SEDDK’nın faaliyete geçmesi, Türk Reasürans, Özel Riskler Merkezi ve Türk Katılım Reasürans gibi yeni yapıların hayat bulması sektörün yeni boyutlar kazandığını göstermektedir” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir