Yeni katılım sigortacılığı mevzuatının getirdiği düzenleme ve yenilikler

Katılım sigorta şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin ilkelerin belirlenmesi ve bu şirketlerin katılım esasları çerçevesinde faaliyette bulunabilmelerini teminen ilk defa 2017 yılında kamu otoritesince mevzuat düzenlemeleri yapılmış olup, 2020 yılı sonunda ise köklü değişikliklere gidilerek sigorta şirketleri açısından önemli düzenlemeler yapılmış ve şirketlere bazı yükümlülükler getirilmiştir. Katılım sigortacılığı mevzuatının yeniden düzenlenmesi sonucunda 19/12/2020 tarihli Resmî Gazetede Katılım…

Devamını Oku