DASK’ın katılım sigortacılığı faaliyetleri

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) “Katılım Sigortacılığı” modeli olarak, ilgili yasal mevzuata dayanan ve Danışma Komitesi nezaretinde sadece fıkhen meşru olan konu ve risklerin teminat altına alındığı, finansal varlıkların katılım esasları kapsamında yönetildiği Katılım Sigortacılığı Türkiye Modeli’ni benimsemiştir.

DASK, 19/12/2020 tarih ve 31339 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” ile belirlenen esaslara göre faaliyetlerini sürdürmektedir.

Katılım esasları çerçevesinde tanzim edilen poliçelerin primleri, İslami finans ilkelerine uygun, danışma komitesi kararları doğrultusunda, dinen meşru olan ve faiz içermeyen finansal arlıklarda değerlendirilmektedir. Bu poliçelere yansıyan hasar tazminat ödemeleri de yine katılım esaslı bu fon havuzundan yapılmaktadır.

Katılım Esaslı Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi alabileceğiniz Sigorta Şirketi bilgileri aşağıdaki gibidir;

  • Bereket Sigorta A.Ş.
  • Neova Sigorta A.Ş.
  • HDI Katılım Sigorta A.Ş.
  • Türkiye Katılım Sigorta A.Ş.

DASK KATILIM SİGORTACILIĞI İCAZET BELGELERİ

DASK DANIŞMA KOMİTESİ

DASK, Danışma Komitesi hizmetini İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı’ndan (İKTİSAT) almaktadır.

  • Prof. Dr. Servet BAYINDIR (Danışma Komitesi Başkanı)
  • Dr. Fatih ORUM (Danışma Komitesi Başkan Vekili)
  • Dr. Yahya ŞENOL (Danışma Komitesi Üyesi)
  • Dr. Adayı Serdar ÖZALP (Danışma Komitesi Üyesi)
  • Ömer Mahmut KUZANLI (Danışma Komitesi Raportörü)