Katılım Bankalarının Tekâfülle İmtihanı

Noyan Doğan’ın http://tekaful.net/?p=1098 adresinde yer verdiğimiz yazısına ilişkin bir diğer derleme çalışması: (Kaynak: https://katilimgundemi.com/emlak-katilim-sigorta-acenteliklerini-aliyor/) ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI – Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.,  – Allianz Sigorta,  – Anadolu Sigorta,  – Bereket Sigorta,  – Coface Sigorta, … Read more »

Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi Raporu Sunuldu

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği tarafından hayata geçirilen “Geleceğin Türkiyesi” projesi kapsamında eğitim, yükseköğretim, dış politika, iktisat, kültür, yönetim, sivil toplum ve sosyal politika alanlarında Türkiye için gelecek vizyonu oluşturacak… Read more »

İslam ve Finans Kitabı Çıktı

İslami finansa dair temel kurum ve kavramların teori ve uygulama açısından ele alındığı bu kitapta, başta iktisat, finans, uluslararası ilişkiler, ilahiyat, hukuk ve sigortacılık olmak üzere farklı alanlardaki ilim adamları… Read more »