İslam ve Finans Kitabı Çıktı

İslami finansa dair temel kurum ve kavramların teori ve uygulama açısından ele alındığı bu kitapta, başta iktisat, finans, uluslararası ilişkiler, ilahiyat, hukuk ve sigortacılık olmak üzere farklı alanlardaki ilim adamları… Read more »

İSLAM İKTİSADINDA SİGORTA ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

İslam İktisadı Araştırma Merkezi’nin (İKAM) düzenlediği İKAM Çalıştaylarının beşincisi “İslam İktisadında Sigorta” başlığıyla gerçekleştirildi.1 Aralık 2018 tarihinde İLKE Derneğinde gerçekleştirilen “İslam İktisadında Sigorta” çalıştayında iki adet tebliğ sunuldu. Çalıştayda Hasan… Read more »

İKSAR, Karz-ı Hasen Uygulamasını Başlattı!

İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR), 2018 yılında Sakarya’da bir grup akademisyen tarafından kurulmuştur. İKSAR’ın en temel faaliyetini karz-ı hasene dayalı İslami mikrofinans programı oluşturmakta ve bu programdaki ‘düşük gelir… Read more »

İSLAM İKTİSADINDA SİGORTA ÇALIŞTAYI

Katılım Sigortacılığı Derneği (KATSİDER) katkılarıyla, İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) 1 Aralık 2018’de İstanbul’da “İslam İktisadında Sigorta” adlı bir çalıştay düzenliyor. İslam toplumu tarihinde akile ve lonca sandıkları gibi yöntemlerle karşılanan… Read more »

Tekâfül İle Alakalı Kaynaklar

Bu yazıda Tekafül alanında hazırlanmış önde gelen çalışmalar listelenmiştir. Katılım Sigortacılığı alanında yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaları derleyerek hazırladığımız bu çalışma, bu alanda ilerlemek isteyenler için ilk ve kapsamlı bir… Read more »