“Türkiye’de Katılım Finansın Gelişimi ve Geleceği” Paneli Gerçekleştirildi.

Katılım Finans sektöründe insan kaynağı potansiyelini artırmak ve sektöre nitelikli, uluslararası rekabete açık yeni yetenekler kazandırmak amacıyla hayata geçirilen “Katılım Genç Gelişim” programı birincisi, sertifika ve proje ödül töreni 24.03.2022 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi düzenlendi. Ödül programının akabinde sektör temsilcilerinin katıldığı “Türkiye’de Katılım Finansın Gelişimi ve Geleceği” paneli gerçekleşti.

Panelde, Dr. Tarık Akın’ın moderatörlüğünde, KATSİDER Genel Sekreteri Dr. Yunus Emre Gürbüz, Kenan Sarıoğlu, Esma Karabulut ve Doç. Dr. Cem Korkut’un konuşmacı olarak yer aldılar.

Faizsiz Bankacılık Uygulamaları Azerbaycan Sertifikasyon Eğitimi Düzenlendi

9-17 Nisan 2021 tarihleri arasında TKBB ve İqtisadi Resursların Öğrenilmesi Sivil Toplum Kuruluşu (SER) işbirliği ile Faizsiz Bankacılık Uygulamaları Azerbaycan Sertifikasyon Eğitim programı düzenlendi. Farklı başlıklar altında düzenlenen sertifikasyon programının “Tekâfül Sigorta Sistemi ve Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği” eğitimi de iki günlük bir planlama ile kardeş ülke Azerbaycan’a anlatıldı. Türkiye’de katılım sigortacılığının tanınan isimlerinden olan Neova Sigorta iç denetim başkanı Dr. Yunus Emre Gürbüz tarafından verilen eğitime, Azerbaycan Merkez Bankası temsilcileri, kamu, özel bankalarının kurumsal şube müdürleri, sigorta şirketlerinin risk yönetimi çalışanları, brokerler, data analistleri ve akademisyenleri iştirak etmiştir. Katılımcılar, Türkiye’deki uygulamalar konusunda sorular sormuş, örnek vakalar üzerinden interaktif bir program olmuştur. Program sonunda Gürbüz, soydaşlarımızın eğitime gösterdikleri alâkadan büyük memnuniyet duyduğunu, Azerbaycan’ın sigortacılıkta hassaten katılım sigortacılığında büyük atılım göstereceğine inandığını ifade etti.

İSEFAM Çalıştayları Devam Ediyor

İSEFAM ÇALIŞTAYLARI 14: İSLAM İKTİSADI ÇERÇEVESİNDE COVID-19 SALGIN SÜRECİ VE SONRASI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Sakarya Üniversitesi İSEFAM’ın düzenlemiş olduğu Çalıştaylarda; İslam Ekonomisi ve Finansı alanını ilgilendiren güncel sorunların masaya yatırıldığı, alanında uzman akademisyen, sektör temsilcileri ve kamu otoritelerinden temsilcilerin bir araya geldiği bir platform oluşturulmaktadır. İSEFAM Çalıştaylarının 14.sü “İSLAM İKTİSADI ÇERÇEVESİNDE COVID-19 SALGIN SÜRECİ VE SONRASI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI” başlığı altında gerçekleştirilecektir.

2019 yılında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüsünün dünya çapına yayılması ve salgın halini alması başta insan sağlığı olmak üzere iktisadi ve sosyal olarak tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Başta hanehalkları olmak üzere, özel sektör kurumları ve kamu sektörü gibi tüm ekonomik birimler salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla çeşitli önlemler almış olsa da, salgın süreci devam etmektedir.

İslam ekonomisinin sahip olduğu ve önemini vurguladığı değerler üzerinden salgın dönemlerinde insanlığa sunacağı çözüm önerilerine tüm dünyanın ihtiyacı olduğu aşikardır.

Bu çerçevede hem tarihsel tecrübeleri hem günümüz ihtiyaç ve çözümlerinin bir envanterini oluşturmak amacıyla İSEFAM, bu 14. Çalıştayın konusunu bu alanda yaşanan ve yaşanmakta olan gelişmelere hasretmiştir.

Faizsiz Bankacılık Uygulamaları Azerbaycan Sertifikasyon Eğitimi düzenlendi!

Ülkemizin katılım bankacılığı alanındaki tecrübelerini paylaşmak üzere, Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında “Faizsiz Bankacılık Uygulamaları Azerbaycan Sertifikasyon Eğitimi” düzenlenmiştir. Katılımcıların tamamı Azerbaycan İRÖİB temsilcilerinden oluşan sertifikasyon eğitimi 6 günde (toplam 22 saat) 11 Modül halinde gerçekleştirilmiştir. 11 inci modülde ise İslami Sigorta/Tekafül konusu Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ tarafından ele alınmıştır. Düzenleyici otoriteleri tebrik ederiz.

Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Yüksek Lisans Programı Başvuruları Başladı

İslam Ekonomisi ve Finansı, ciddi olarak akademik seviyede de karşılık bulmaya başladı. Bunlardan bir örneği de Marmara Üniversite’sinde açılan İslam Ekonomisi ve Finansı Yüksek Lisans Programı. Detayları aşağıda görebilirsiniz.